Jelle Blaauwbroek Gespreksleiding

… brengt talent in beweging

Ervaringen

“Als gespreksleider is Jelle in één woord top! Zonder al teveel woorden en voorbereiding begrijpt hij meteen hoe de werkvorm in elkaar steekt en waar het inhoudelijk om draait. Hij weet energie in het gesprek te brengen en kan hele scherpe vragen stellen zonder dat de sfeer van het gesprek omslaat. Ik hoop nog vaak met hem samen te werken.”

“Jelle pakt de voorbereiding van de bijeenkomst prettig gedegen op, om vervolgens deskundig en gericht de taak van moderator in te vullen. Op een ontspannen en soepele wijze neemt hij bezoekers en sprekers mee naar een inspirerende bijeenkomst. Wat mij opvalt is hoe Jelle heel natuurlijk alle ruimte geeft aan sprekers en tegelijk de voortgang haast ongemerkt toch bewaakt.”

“Jelle is een hele goede en scherpe gespreksleider. Hij begeleidt regelmatig een gesprek waarbij het doel is om in één uur tijd met een grote groep mensen, die verschillende ideeën en belangen hebben, tot een eensluidend besluit te komen. Hij geeft daarbij voldoende ruimte aan iedereen en zorgt voor een evenwichtig gesprek en een veilige omgeving waar mensen respectvol met elkaar discussiëren. Ook in de voorbereiding draagt hij bij door bijvoorbeeld de vraagstelling zo scherp te krijgen dat in het gesprek de juiste en relevante input op tafel komt. Als Jelle de gespreksleider is weet ik dat het goed komt!”

“Jelle is een goedgemutste, zakelijke dagvoorzitter met een goed gevoel voor timing en interactie.”

Energieke dagvoorzitter

Hoe krijg jij je publiek in beweging, zodat je je doel kan bereiken? Ik help je graag met het creëren van een verrassende aanpak. Steeds onafhankelijk, creatief, to-the-point, met gevoel voor inhoud en met respect voor de deelnemende mensen. Ik kan de dagvoorzitter zijn van jouw bijeenkomst. Meer info, klik hier.

Gespreksleider

Met de ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van projecten en het managen van processen, heb ik een persoonlijke en open stijl ontwikkeld voor het leiden van gesprekken. Ik heb ervaring als trainer bij workshops en als gespreksleider c.q. voorzitter bij bijeenkomsten met diverse belanghebbenden. Op bestuursniveau, op medewerkersniveau en in een setting waarin omwonenden worden betrokken bij plannen in hun leefomgeving. Voor jouw bijeenkomst kan ik de onafhankelijke gespreksleider zijn, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Meer info, klik hier.