Teambuilder die de idealen van de groep ontrafelt

In de reeks van jaren, ik ben een gelukkig mens, heb ik op verschillende manieren mijn skills weten te trainen en ben ik een veelzijdig adviseur. Vanuit verschillende disciplines kan ik helpen om jouw uitdaging te realiseren. Werken met teams doe ik -globaal- op twee manieren. De eerste is bij de vorming van een nieuw project/programma. Dan ondersteuning ik de projectleider bij het opzetten van de PSU, oftewel de project-start-up.

De tweede is bij het optimaliseren van de onderlinge samenwerking in een team, uitgaande van individuele talenten. De samenwerking verbetert door het beter leren kennen van elkaars kwaliteiten (en valkuilen). En centraal staat het toewerken naar een gezamenlijk teamideaal. Als begeleider neem ik niet de rol over van de teamleider, hij/zij blijft de leider en groeit mee in het leerproces. Ik help bij het uitdenken en uitvoeren van het traject.

Als coach kan ik aanvullend de teamleider en/of de medewerkers in hun kracht zetten. Daarnaast kan ik voor kortere of langere tijd verbonden zijn aan een project, programma of proces als adviseur. Soms is er ook een combinatie met mijn rol als onafhankelijk voorzitter of dagvoorzitter.

Talent in beweging brengen

Spanningen in een organisatie zijn er (bijna) altijd. Als je iets kan leren van systeemdenken is dat patronen hardnekkig kunnen zijn. En toch zijn er ontwikkelingen die zowel ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling als voor meer resultaatgericht werken. Interessant is de ontwikkeling waarbij teams worden uitgedaagd om meer zelfbewust te worden. Niet wachten op een opdracht van de baas maar juist proactief in de actie-stand komen. Niet klagen over wat het management verkeerd doet, maar stilstaan bij de vraag wat je zelf kunt doen om zaken te verbeteren en dan aangeven wat je van de organisatie nodig hebt. Een andere ontwikkeling richt zich op het leren. Lag de focus vooral op het verbeteren van tekortkomingen, je competenties, ligt de focus nu op je talent. Iets wat je heel goed kan, nog sterker ontwikkelen. En daarbij je valkuilen leren kennen en daarmee om leren gaan. Talentontwikkeling kan je toepassen op een persoon, b.v. via een training of coaching. Interessant is talentontwikkeling met het hele team. Dan krijg je EN/EN. En de individuele medewerkers groeien in hun ontwikkeling en het team formuleert nieuwe doelen en te behalen resultaten, die gehaald worden met de inzet van elkaars talenten. Ik ben getraind Talentor en ben je benieuwd wat talentontwikkeling voor jou of je team kan betekenen, neem vrijblijvend contact op.

Project start up

De PSU is een workshop waarin de projectleider en de kersverse teamleden de belangrijkste aspecten van het te starten project met elkaar gaan bespreken. Er zijn globaal drie redenen om een PSU te organiseren.

  • Je wilt met je team meer inzicht en grip krijgen op de opdracht, door op hoofdlijnen het project in de tijd uiteen te zetten en de belangrijke fases met elkaar te benoemen.
  • Je wilt investeren in commitment en gedeelde verantwoordelijkheid voor het project.
  • Je wilt de creativiteit en kwaliteit van de deelnemers optimaal benutten.

De opdrachtgever kan de vraag en/of het probleem nader toelichten, en geeft hiermee de motivatie voor het project: waarom pakken we de klus op en welke verwachtingen zijn er over de uitkomsten.

Vervolgens staat het team stil bij aspecten als de risico’s rond het project en het krachtenveld dat invloed heeft op de uitkomsten. In een globale uitwerking van activiteiten biedt het onderscheid tussen de inhoudelijke, de procesmatige en de communicatieve onderdelen van het project vaak een nuttige houvast.

Als het team meer grip heeft gekregen op de gezamenlijke opgave, kan vervolgens de individuele motivatie gepeild worden. Vragen zijn onder meer “Waarom is het project voor jou belangrijk?” en “Waaraan kan jij vanuit je expertise een bijdrage leveren?” en ook “Wat wil je leren van dit project?”. De PSU is hiermee ook de start van de teambuilding, het legt de basis onder de verdere samenwerking. De PSU wordt afgesloten met een evaluatie en met heldere afspraken over het vervolgproces.

Wil je meer informatie over het doel en de opzet van een PSU, of zoek je begeleiding in het opzetten en uitvoeren van projecten, programma’s en projecten, neem dan vrijblijvend contact op.